Zazieleniamy podwórka w Mszanie

Laureaci konkursu z ekodoradczynią oraz sadzonkami młodych klonów.

Z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu 50-lecia Gminy Mszana w obecnym kształcie administracyjnym i w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” ekodoradczyni Monika Guzy-Woźnicka zorganizowała konkurs jubileuszowy pod nazwą „Zazieleniamy podwórka na kolejne 50 lat”.

Głównymi celami konkursu było uczczenie jubileuszu 50-lecia Gminy Mszana w obecnym kształcie administracyjnym; promowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej, promocja gminy oraz projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Jednocześnie konkurs stanowił istotne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie.

Konkurs trwał od 5 maja do 15 lipca 2023 roku. W jego ramach przekazano 50 klonów, które zostaną zasadzone w ogrodach mieszkańców i  będą czynną postawą obywatelską sprzyjającą poprawie jakości powietrza w gminie.

Warunkami udziału w konkursie było przesłanie uzasadnienia, dlaczego w danej posesji warto posadzić drzewko i dlaczego zieleń w gminie jest ważna. Należało także przysłać zdjęcia z nasadzeń.

Uroczyste rozdanie drzew odbyło się w dniu 19 lipca 2023 w parku Aktywnej Rekreacji

w Mszanie. Klony rozdała gminna ekodoradczyni Monika Guzy-Woźnicka.

Działanie to wpisuje się w cele i działania projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w zakresie zwiększania terenów zielonych w urbanizacjach oraz kształtowania postaw proekologicznych.

W ramach projektu zostaną także wybrane 4 tereny w województwie śląskim, na których powstaną wdrożenia demonstracyjne adaptacji terenów trudnych lub zdegradowanych. Obejmą także działania na rzecz adaptacji do postępujących zmian klimatycznych, jak i rozwoju bioróżnorodności.

Tekst: Monika Guzy-Woźnicka

Zdjęcia: Gmina Mszana

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony