Spotkanie studentów Akademii WSB z projektem „Śląskie. Przywracamy błękit”

Spotkanie ze studentami Akademii WSB

Spotkanie studentów Akademii WSB z projektem „Śląskie. Przywracamy błękit”

Wczoraj mieliśmy przyjemność gościć studentów zagranicznych Akademii WSB, którzy zapoznali się z działaniami i codzienną praktyką projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Pierwsza część spotkania odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa w Katowicach. Spotkanie otworzyła Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych – pani Barbara Kubiak, która przedstawiła kluczowe aspekty projektu, w tym jego cele i metody działania.

Następnie za sprawą specjalisty ds. zrównoważonych budynków – dr Heleny Jadwiszczok-Molenckiej, studenci dowiedzieli się, jak założenia teoretyczne przekładają się na praktyczne rozwiązania w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej architektury oraz zrównoważonego budownictwa. Szczególną uwagę poświęcono unikalnemu na skalę światową monitoringowi efektywności energetycznej 27 budynków na terenie województwa śląskiego, które umożliwia kompleksową analizę i optymalizację zużycia energii w badanych budynkach.

Po prezentacji w Urzędzie Marszałkowskim, zespół projektowy wraz ze studentami udał się do Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń. Tam uczestnicy spotkania mieli okazję usłyszeć o koncepcjach zwiększania obszarów zielonych w województwie śląskim. Przedstawiono im praktyczne rozwiązania dotyczące implementacji zieleni w przestrzeniach miejskich, co jest kluczowym elementem w procesie poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Następnie studenci zostali oprowadzeni po terenie ogrodu.  Przedstawiciele placówki opowiadali o różnych gatunkach roślin, które można wprowadzać do miast, aby tworzyć przyjazne dla środowiska i estetycznie atrakcyjne przestrzenie. Studenci mogli zatem zobaczyć na własne oczy, jak teoria przekształca się w rozwiązania funkcjonalne, poprawiające zdrowie i samopoczucie użytkowników.

Kolejnym punktem programu był pokaz Instytutu Technologii Paliw i Energii, który zaprezentował działanie drona monitorującego zanieczyszczenia PM10. Studenci mogli zapoznać się jak nowoczesna technologia jest wykorzystywana do monitorowania jakości powietrza.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” spotkały się z ogromnym zainteresowaniem studentów. Teraz przed nimi stoi wyzwanie przeniesienia poznanych rozwiązań do swoich projektów zaliczeniowych. Życzymy wszystkim studentom powodzenia i liczymy na to, że zdobyta wiedza i doświadczenia zaowocują innowacyjnymi projektami, które przyczynią się do upowszechniania zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy naszym partnerom – Śląskiemu Ogrodowi Botanicznemu Związkowi Stowarzyszeń oraz Instytutowi Technologii Paliw i Energii za zaangażowanie w realizację wizyty studyjnej oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony