Spotkanie grupy roboczej ds. ochrony powietrza w ramach projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

shared image (5).jpeg

24 czerwca 2024 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony powietrza w ramach projektu „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” zorganizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Głównym tematem spotkania były Programy ochrony powietrza (POP), które są kluczowe dla poprawy jakości powietrza w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia przygotowywania POP. Uczestnicy dyskutowali o trudnościach i wyzwaniach, jakie napotykają gminy podczas tego procesu. Przedstawiono także postulaty organizacji pozarządowych, które wskazały na potrzebę uwzględnienia ich rekomendacji w tworzeniu efektywnych programów. Kluczowym elementem tej części była analiza obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej, co pozwoliło na identyfikację obszarów wymagających wsparcia i dalszych działań.

Kolejna część spotkania skupiła się na realizacji zadań zawartych w POP oraz sprawozdawczości z ich wykonania. Omówiono wyzwania związane z kontrolą realizacji tych zadań, prowadzoną przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Uczestnicy przedstawili również cele na przyszłość, które mają na celu dalsze usprawnienie procesów sprawozdawczości oraz realizacji działań antysmogowych.

Jednym z kluczowych punktów spotkania była prezentacja dobrych praktyk oraz mechanizmów wsparcia dla gmin. Przedstawiono mechanizmy, które mogą pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań zawartych w POP, oraz narzędzia wspierające osiągnięcie poprawy jakości powietrza. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kompleksowymi rozwiązaniami wspierającymi realizację POP, które zostały zaprezentowane przez naszą organizację, w tym poprzez pryzmat Programu LIFE. W tej części spotkania gminy mogły podzielić się swoimi sukcesami i wyzwaniami w poprawie jakości powietrza, co stanowiło cenne źródło wiedzy i inspiracji.

Spotkanie stało się również doskonałą okazją do wysłuchania opinii i sugestii inicjatyw obywatelskich, takich jak Polski Alarm Smogowy oraz Rodzice dla Klimatu. Ich udział wzbogacił dyskusję o perspektywy społeczne i obywatelskie, co podkreśliło znaczenie współpracy między różnymi podmiotami w walce o czyste powietrze.

Chcielibyśmy podziękować Ministerstwu Klimatu i Środowiska oraz całej grupie roboczej za zaproszenie i możliwość przedstawienia projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza  dla województwa śląskiego. Projekt zaprezentowała Barbara Kubiak, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie prowadził Piotr Łyczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Negocjacji Klimatycznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który zadbał o profesjonalny przebieg i merytoryczną wartość dyskusji.

Jesteśmy przekonani, że współpraca i wymiana doświadczeń między różnymi podmiotami jest kluczowa dla skutecznej ochrony powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony