„Śląskie samorządy dla błękitnego nieba” z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba.

Ekoinwestycje województwa śląskiego.png

7 września to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba ustanowiony przez ONZ w 2019 roku.

Z tej okazji w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie samorządowców z województwa śląskiego pod nazwą „Śląskie samorządy dla błękitnego nieba”.

Wzięli w nim udział Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu. W wydarzeniu brali udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 80 gmin oraz miast będących Partnerami projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił działania Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza a Członek Zarządu Krzysztof Klimosz zaprezentował postępy w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych.

W trakcie spotkania podpisana została umowa z firmą APA Sp. z o.o. na monitoring efektywności energetycznej 27 budynków użyteczności publicznej.

Anna Bogusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych UMWŚL, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. strategii w obszarze klimatu i środowiska omówiła narzędzia wsparcia Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w gminach.

Źródła finansowania inwestycji i działań proekologicznych przez samorządy  przedstawiła Wioletta Dobras z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Michał Wasilewski, CEO agencji Aplan Media omówił założenia kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”. Jednocześnie było to oficjalne ogłoszenie startu kampanii w całym województwie.

Włodarze samorządów złożyli symboliczne podpisy na ściance prezentującej wszystkich Partnerów projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii prezentująca najciekawsze samorządowe inwestycje proekologiczne w województwie śląskim.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli też okazję zapozować do grupowego zdjęcia pamiątkowego.

Było to kolejne spotkanie przedstawicieli najaktywniejszych samorządów województwa w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony