Pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu z użyciem drona.

Pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu z użyciem drona

Instytut Technologii Paliw i Energii wraz z Gminami: Woźniki, Koszęcin, Bojszowy, Węgierska Górka, Miedźno, Ogrodzieniec, Rybnik, Kroczyce, Częstochowa oraz Żywiec prowadzą działania w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Celem jest ocena skuteczności realizacji zapisów śląskiej uchwały antysmogowej w grupie źródeł tworzących tzw. hot-spot (grupa kilkudziesięciu budynków indywidualnych w gęstej zabudowie).

W ramach projektu, obok instalacji czujników pyłu zawieszonego, wykonywane będą pomiary stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w bezpośrednim sąsiedztwie kominów wybranych domów jednorodzinnych, z użyciem drona. Pomiary będą przeprowadzane na tym samym obszarze przez 5 kolejnych sezonów grzewczych.

Oznacza to, iż nad domami, w godzinach 10.00-17.00, może pojawić się dron pomiarowy. Pomiary są zgodne z polskim prawem, osoby które je prowadzą mają stosowne uprawnienia, a miejsce i zakres pomiaru został skonsultowany z przedstawicielami Gminy.

Celem pomiaru nie jest indywidualna kontrola poszczególnych źródeł emisji, nie będzie on zatem skutkował jakimikolwiek konsekwencjami dla właścicieli badanych urządzeń grzewczych.

W związku z realizacją założeń projektowych ITPE prowadzi także działania mające na celu podnoszenie kompetencji osób upoważnionych przez władze Gminy do prowadzenia kontroli oraz zwiększenie efektywności realizowanych kontroli poprzez zastosowanie nowych narzędzi pomiarowych jak czujniki zainstalowane na dronie oraz analiza odpadów paleniskowych. Poddziałanie skierowane jest do gmin o najniższej rocznej liczbie przeprowadzonych kontroli oraz gmin, na terenie których w ostatnich latach nie pobierano próbek popiołów z urządzeń eksploatowanych w gospodarstwach domowych.  

Wsparcie obejmuje:

  • szkolenie pracowników urzędu gminy w prowadzeniu działań kontrolnych przez wieloletniego specjalistę ITPE w zakresie pobierania próbek odpadów paleniskowych;
  • przeprowadzenie kontroli z wykorzystanie czujników zanieczyszczeń zainstalowanych na dronie przez kompetentnych i doświadczonych operatów ITPE;
  • dostatecznie akcesoriów niezbędnych do pobierania próbek odpadów paleniskowych i przeprowadzenie analizy chemicznej pobranych w sezonie grzewczym 2022/2023 próbek odpadów paleniskowych przez akredytowane laboratorium ITPE wraz z wydaniem ekspertyzy zgodnie z metodyką POP Feniks opracowaną przez specjalistów Instytut Technologii Paliw i Energii.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Regionalne Centrum Ekoinformacji 

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: Dąbrowskiego 23

phone: +48 (32) 77 40 554


e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Logo Śląskie

Powrót na początek strony