Nagroda i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej dla Województwa Śląskiego za projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego odbierający nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej.

Polski Kongres Klimatyczny to konferencja odbywająca się w dniach 16-17 marca 2023 r. w Warszawie, objęta patronatem honorowym Komisji Europejskiej, na której były omawiane najbardziej aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do ochrony środowiska i klimatu.

16 marca, w ramach Kongresu, odbyło się wydarzenie towarzyszące w postaci gali wręczenia nagród dla Liderów Transformacji Energetycznej.

Konkurs powstał, aby promować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, produkty, technologie
i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Nagrodę i tytuł Lidera Transformacji Energetycznej otrzymał projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Statuetkę w imieniu Województwa Śląskiego odebrał pan Krzysztof Klimosz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe. Wymiana opinii ma na celu popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań oraz optymalizację jakości realizowanej polityki zrównoważonego rozwoju miast, gmin i większych jednostek terytorialnych w rozwiązywaniu ważnych problemów środowiskowych mających wpływ na klimat. Istotnym aspektem jest również popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie realizacji ekologicznych projektów związanych z klimatem.

Głównym partnerem merytorycznym kongresu oraz gali, jest firma Deloitte, przy współudziale partnera merytorycznego WiseEuropa, partnerów strategicznych ams, Polenergia oraz partnera naukowego – Polskiej Akademii Nauk. Wśród partnerów instytucjonalnych znajduje się m.in. Województwo Śląskie.

Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” przez rok ma prawo posługiwać się znakiem Lidera Transformacji Energetycznej.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Regionalne Centrum Ekoinformacji 

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: Dąbrowskiego 23

phone: +48 (32) 77 40 554


e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Logo Śląskie

Powrót na początek strony