Konkurs plastyczny „Pokonajmy wspólnie SMOGa w Zawierciu” w Gminie Zawiercie

Grupa laureatów konkursu na scenie podczas wręczania nagród.

Edukacja ekologiczna odgrywa ogromną rolę wychowawczą wśród społeczeństwa. Stanowi wyjątkowy rodzaj edukacji, gdyż koncentruje się na relacji między człowiekiem a środowiskiem. Ponadto uświadamia, jak działanie każdego z nas może wpłynąć na otaczające środowisko naturalne.

Jedną z form edukacji ekologicznej jest organizowanie konkursów ekologicznych. Dzięki zaangażowaniu w stworzenie pracy plastycznej na temat ochrony środowiska, dzieci i dorośli przybliżają sobie tematykę ekologiczną.

W związku z tym, ekodoradczyni Gminy Zawiercie – Paulina Podsiadło zorganizowała w maju konkurs plastyczny pt. „Pokonajmy wspólnie SMOGa w Zawierciu” na terenie Gminy Zawiercie, pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie.  Konkurs odbył się w ramach projektu unijnego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Konkurs był skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów szkół klas I-VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Zawiercie. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kreatywnej pracy plastycznej przedstawiającej sposoby radzenia sobie ze zjawiskiem smogu w Zawierciu. Tematyka pracy plastycznej miała dotyczyć ochrony powietrza, sposobów dbania o czyste powietrze. Mile widziane było nawiązanie do tematyki odnawialnych źródeł energii.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat ochrony powietrza i walki ze smogiem, kreowanie aktywnych postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży oraz edukacja na temat odnawialnych źródeł energii.

Na konkurs wpłynęło 85 prac plastycznych. Prace plastyczne były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 3-6 lat, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Prace konkursowe były wyjątkowe, wyróżniały się niezwykłą pomysłowością, kreatywnością, a także doskonałą znajomością tematyki ochrony powietrza, dlatego wybór najlepszych prac był dla jury nie lada wyzwaniem.

Autorzy prac konkursowych stworzyli m.in. makiety swojego wymarzonego ekologicznego podwórka, w którym wykorzystywane są odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a jednocześnie znajduje się na nich wiele pięknej zieleni, dzięki czemu powstaje mniej zanieczyszczeń w otaczającym nas środowisku. Pozostałe prace konkursowe zostały wykonane przy pomocy różnorodnych materiałów plastycznych: od kredek, farb, bibuły, plasteliny po małe pudełka po kartonach, brokat, płatki śniadaniowe, a także ziemię, postacie stworzone z gliny, klocki lego oraz wiele innych.

Ogromnym i jednocześnie pozytywnym zaskoczeniem było ukazanie w pracach plastycznych świadomości na temat problemu smogu przez najmłodszych uczestników konkursu. W dużej mierze miały na to wpływ prelekcje przeprowadzane przez ekodoradczynię w przedszkolach na terenie Gminy Zawiercie, jak również edukacja ekologiczna realizowana przez placówki oświatowe oraz edukacja na ten temat przekazywana przez rodziców.

Wszyscy uczestnicy otrzymali ekoniespodzianki, a na laureatów konkursu czekały atrakcyjne ekonagrody, które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu unijnego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie miało miejsce podczas Pikniku Ekologicznego zorganizowanego w dniu 17 czerwca 2023r. w Parku Miejskim w Zawierciu.

Więcej informacji i zdjęć na stronie Urzędu Miasta Zawiercie.

 

Tekst i zdjęcia: Paulina Podsiadło i Urząd Miasta Zawiercie

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony