II Śląski Regionalny Okrągły Stół

Prezentacja II Śląski Regionalny Okrągły Stół

Finansowanie poprawy efektywności energetycznej.

W dniu 02 marca 2023 r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, w ramach II Śląskiego Regionalnego Okrągłego Stołu, odbyło się spotkanie w zakresie Finansowania poprawy efektywności energetycznej.

W sesji plenarnej, wystąpienia dotyczyły doradztwa dla transformującego się regionu, Funduszy Europejskich dla Śląska, finansowania inwestycji przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej, a także instrumentów finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Po przerwie, przeprowadzono sesję na temat doradztwa technicznego i wsparcia merytorycznego inwestorów  w pozyskaniu finansowania oraz przygotowaniu i realizacji inwestycji wspierających poprawę efektywności energetycznej na poszczególnych etapach realizacji.

W tej części menadżer projektu zintegrowanego LIFE  „Śląskie. Przywracamy błękit” – Pan Damian Olma, przedstawił szczegółowo założenia projektu, omówił działania ekodoradców, proces ich zatrudniania, aktywność przez pierwszy rok pracy, skupiając się na realizowanych przez nich spotkaniach i wydarzeniach, poradach i pomocy udzielonej mieszkańcom, rozdystrybuowanych materiałach edukacyjno-informacyjnych, wykorzystaniu mediów w ich pracy, przeprowadzonych kontrolach spalania odpadów, a także przygotowanych wnioskach o dofinansowanie prac wpływających na poprawę efektywności energetycznej budynków. Pan Olma przedstawił także ciekawe inicjatywy i lokalne działania ekodoradców oraz proces podnoszenia ich kompetencji. O swojej pracy jako ekodoradcy  subregionalnego opowiedział z kolei zatrudniony w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” – Pan Marek Skrok z Aglomeracji Beskidzkiej.

Podczas przedmiotowego panelu omówiono także doradztwo techniczne w ramach One Stop Shop, wsparcia merytorycznego projektów STOP Smog oraz ELENA, a także Doradztwa Energetycznego prowadzonego w ramach WFOŚIGW.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że doradztwo energetyczne stanowi niezwykły ważny aspekt podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony klimatu, a prowadzone oddolne działania, jak ma to miejsce w przypadku Ekodoradców projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, pozwalają na objęcie wsparciem doradczym każdego mieszkańca gminy, do czego przyczyniają się nie tylko porady prowadzone na miejsce, telefoniczne i on-line, ale również praca w terenie.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych

Regionalne Centrum Ekoinformacji 

 

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

siedziba: Dąbrowskiego 23

phone: +48 (32) 77 40 554


e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl

godziny pracy: 7:30 - 15:30

Logo Śląskie

Powrót na początek strony