Dzień Informacyjny Programu LIFE 2024

Stoisko projektu "Śląskie.Przywracamy błekit". Od lewej: Anna Dobras, UMWS, Helena Jadwiszczok-Molencka, UMWS, Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Natalia Pawikowska, UMWS, Karolina Wądołowska, NFOŚiGW.

11 stycznia 2024 roku w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE, który został zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencji i prezentacjom merytorycznym towarzyszyły stoiska beneficjentów Programu LIFE z całej Polski. Na stoisku Województwa Śląskiego prezentowane były dwa projekty LIFE: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych” realizowany z Krajem Morawsko-Śląskim Republiki Czeskiej.

Przez cały czas trwania konferencji na stoisku można było uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, a także zapoznać się z filmami edukacyjnymi, które powstały w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”. Dostępne były również ulotki i broszury, w których przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oby dwu projektów realizowanych przez Województwo Śląskie.

Konferencję otworzył Sławomir Mazurek, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestników powitała również Zuzanna Zacharewicz, Kierownik Wydziału ds. LIFE w Departamencie Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody NFOŚiGW.

Z ramienia Komisji Europejskiej wystąpienie na temat Programu LIFE wygłosiła Maja Mikosińska, Dyrektor Departamentu LIFE Środowisko Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska CINEA.

W trakcie spotkania wręczono również wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych polskich Beneficjentów Programu LIFE. Wyróżnienie otrzymał m.in. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, będący jednostką Samorządu Województwa, które odebrała Dyrektor ZPKWŚ – Hanna Pompa-Obońska.

W trakcie spotkania omówiono m.in.: 15 lat zaangażowania NFOŚiGW w Program LIFE, Instrumenty Finansowe InvestUE, Program HORYZONT EUROPA oraz Program URBACT.

W ramach agendy konferencji znalazły się także prezentacje wybranych, wyróżnionych Beneficjentów.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Programu LIFE oraz do nawiązania współpracy.

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony