„Błekitny ekoFest” przeszedł do historii

Rafał Adamczyk, Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Barbara Kubiak, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych z grupa ekodoradców i kominiarzy podczas wydarzenia.

W sobotę, 8 czerwca 2024 roku, w malowniczym Parku Śląskim odbył się piknik rodzinny "Błękitny ekoFest". Wydarzenie trwało od godziny 11:00 do 19:00 i przyciągnęło ponad 1800 osób, które przyszły odkrywać nowe sposoby dbania o naszą planetę. "Błękitny ekoFest" to wyjątkowa inicjatywa, mająca na celu edukację ekologiczną, promowanie zrównoważonego stylu życia oraz integrację lokalnej społeczności. Organizatorem wydarzenia było Województwo Śląskie, wspólnie z Parkiem Śląskim, Stadionem Śląskim, Miastem Chorzów oraz agencją Aplan Media.

Celem pikniku było nie tylko promowanie ekologicznych postaw, ale także zapewnienie mieszkańcom Śląska inspirujących doświadczeń i wiedzy na temat ochrony środowiska. Dzięki różnorodnym atrakcjom, wykładom, warsztatom oraz pokazom, uczestnicy mogli aktywnie spędzić czas, ucząc się i bawiąc jednocześnie.

Wydarzenie to, będące częścią Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej, miało status oficjalnego Wydarzenia Partnerskiego. Tegoroczna edycja Zielonego Tygodnia skupiała się na ochronie wody oraz problemach związanych z suszą, co znalazło odzwierciedlenie w tematyce pikniku. Jednak najistotniejszym tematem przewodnim była jakość powietrza w województwie śląskim.

Piknik był okazją do wspólnego świętowania i nauki. Jednym z kluczowych punktów programu było zobowiązanie się do posadzenie 1000 drzew – symbolicznego działania, które podkreślało wspólne zaangażowanie w ochronę środowiska. Dzięki temu wydarzeniu jesienią 2024 roku zostanie posadzonych aż 1000 drzew, wspierając tym samym unijną Strategię Bioróżnorodności 2030.

"Błękitny ekoFest" obfitował w różnorodne wydarzenia i atrakcje, które przyciągnęły uczestników w każdym wieku. Wspaniałe, zielone otoczenie Parku Śląskiego stworzyło idealne warunki do nauki i zabawy na świeżym powietrzu.

Piknik rozpoczął się o godzinie 11:00 w Dużym Kręgu Tanecznym, gdzie uczestników przywitali Rafał Adamczyk, Członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Barbara Kubiak, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Projektów Regionalnych, w którym realizowany jest projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

W ciągu dnia odbyły się liczne warsztaty taneczne, które angażowały zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pokazy młodzieżowych grup karate z Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach oraz występy zespołów tanecznych i wokalnych, takich jak Klub Czasu Wolnego „Katosie” i Zespół Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”, dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Miłośnicy sportu mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, takich jak treningi spinningowe na rowerach stacjonarnych, sesje jogi na świeżym powietrzu oraz silent fitness. Dla biegaczy zorganizowano treningi i przebieżki po parku z biegaczami Silesia Marathon. Nie zabrakło również pokazów karate oraz sesji ćwiczeń dla chętnych.

Edukacja ekologiczna była kluczowym elementem pikniku. Uczestnicy mogli wziąć udział w wykładach, prezentacjach i warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów. Tematyka obejmowała ochronę wody i powietrza, zrównoważony rozwój, zdrowie oraz rozrywkę. Wykłady błyskawiczne poruszały takie tematy, jak wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, hortiterapia, czy korzyści z podróży pociągami.

Jedną z atrakcji edukacyjnych było "Eksperymentarium", gdzie uczestnicy mogli eksplorować tajniki środowiska naturalnego człowieka poprzez interaktywne pokazy i eksperymenty związane z ochroną powietrza i technologiami OZE.

Piknik podzielony był na kilka stref tematycznych:

  • strefę sportową: zajęcia sportowe, treningi, pokazy i aktywności fizyczne,
  • strefę edukacyjną: wykłady, warsztaty, prezentacje i eksperymenty,
  • strefę kulturalną: występy muzyczne, taneczne, teatralne, plener malarski oraz wystawy fotografii, prac plastycznych,
  • strefę wystawienniczą: stoiska informacyjno-edukacyjne prowadzone przez różne instytucje i organizacje.

Dla dzieci przygotowano specjalne atrakcje, takie jak: gry edukacyjne, konkursy, warsztaty artystyczne, interaktywne pokazy naukowe oraz występy teatralne i muzyczne o tematyce ekologicznej. Dorośli mogli uczestniczyć w warsztatach i prelekcjach na tematy związane z ekologią i zrównoważonym stylem życia, degustacjach ekologicznej żywności oraz sesjach relaksacyjnych.

Nie zabrakło również kilku food trucków, konkursów z nagrodami, pokazów ratownictwa medycznego i pożarowego oraz mini koncertów. Strefa relaksu zapewniła uczestnikom chwilę wytchnienia w przyjemnej atmosferze.

"Błękitny ekoFest" przyciągnął imponującą liczbę uczestników, w tym rodziny z dziećmi, młodzież, dorosłych i seniorów. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 1800 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką ekologiczną wśród lokalnej społeczności.

Rodziny z dziećmi były jedną z najliczniejszych grup uczestników. Dzieci miały okazję uczestniczyć w licznych zabawach edukacyjnych, konkursach oraz warsztatach artystycznych, co pozwoliło im zdobyć wiedzę na temat ochrony środowiska oraz dbałości o jakość powietrza w atrakcyjny i angażujący sposób.

Młodzież i dorośli mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach i prezentacjach dotyczących ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz zdrowego stylu życia. Zajęcia sportowe, takie jak joga, spinning czy biegi z maratończykami, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Seniorzy również chętnie brali udział w wydarzeniu, korzystając z licznych stref relaksu, warsztatów i prelekcji. Piknik był dla nich okazją do aktywnego spędzenia czasu oraz zdobycia cennych informacji na temat ekologii, zdrowia i metod dbałości o jakość powietrza.

W pikniku wzięło udział 42 wystawców reprezentujących różnorodne instytucje, organizacje i firmy, które dzieliły się wiedzą na temat ochrony środowiska, w tym wód i powietrza. Ich obecność i zaangażowanie wzbogaciły wydarzenie, oferując uczestnikom szeroki wachlarz atrakcji i aktywności.

Uczelnie oraz instytuty badawcze zorganizowały interaktywne stoiska, gdzie prezentowano nowoczesne technologie związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, bioróżnorodnością oraz zdrowym stylem życia. Eksperci prowadzili warsztaty i prezentacje, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o aktualnych badaniach i innowacjach w dziedzinie ekologii.

Uczestnicy mogli też brać udział w obserwacjach słońca, poznać działania górnośląskich instytucji na rzecz elektromobilności i transportu miejskiego oraz dyskutować o roli zieleni w miastach.

Organizacje zajmujące się ochroną środowiska przygotowały stoiska informacyjne, gdzie można było zdobyć wiedzę w zakresie działań proekologicznych. Wystawcy oferowali również materiały edukacyjne, poradniki oraz informacje na temat inicjatyw lokalnych. Silny głos w sprawie przyszłości planety i zagrożeń ze strony zmian klimatu miały także stowarzyszenia rodziców oraz fundacje.

Różne instytucje publiczne, w tym samorządy i agencje rządowe, uczestniczyły w pikniku, oferując informacje na temat programów wsparcia ekologicznych inicjatyw oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Ich obecność podkreślała zaangażowanie władz w promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza.

Wszystkie te instytucje, organizacje i firmy wniosły nieoceniony wkład w sukces "Błękitnego ekoFestu", dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami pikniku (tutaj pełna lista Partnerów wydarzenia).

"Błękitny ekoFest" zapewnił bogaty program edukacyjny i rozrywkowy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Dzięki różnorodnym aktywnościom, uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy ekologicznej w przystępny i angażujący sposób.

Dla najmłodszych uczestników przygotowano liczne gry edukacyjne, konkursy i zabawy, które miały na celu zwiększenie ich świadomości ekologicznej. Dzieci mogły brać udział w quizach na temat ochrony środowiska, układać ekologiczne puzzle oraz uczestniczyć w warsztatach plastycznych, podczas których tworzyły prace związane z naturą.

Specjalne warsztaty artystyczne pozwalały dzieciom na kreatywne wyrażenie swojej troski o środowisko. Dzieci mogły malować, rysować oraz brać udział w zajęciach z recyklingu, gdzie uczyły się, jak tworzyć nowe przedmioty z materiałów wtórnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się interaktywne pokazy naukowe, które w przystępny sposób przybliżały dzieciom złożone zagadnienia związane z ekologią. Eksperymenty i demonstracje prowadzone przez doświadczonych edukatorów pozwalały dzieciom na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie.

Dorośli uczestnicy mogli wziąć udział w licznych warsztatach i prelekcjach na tematy związane z ekologią, zrównoważonym stylem życia oraz zdrowiem. Eksperci prezentowali najnowsze badania, dzielili się praktycznymi poradami oraz odpowiadali na pytania uczestników.

W strefach doradczych, uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz dostępnych źródeł finansowania proekologicznych inwestycji. Ekodoradcy projektu „Śląskie. Przywracamy błekit” byli dostępni do rozmów, oferując praktyczne wskazówki i pomoc w realizacji proekologicznych projektów.

Dorośli mieli również okazję do aktywnego spędzenia czasu dzięki zajęciom sportowym, takim jak joga, indoor cycling, fitness czy treningi biegowe. Dodatkowo, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze pozwalały na twórcze spędzenie czasu i poznanie technik wykorzystania materiałów ekologicznych.

Na pikniku nie zabrakło pokazów ratownictwa medycznego i pożarowego, które były nie tylko edukacyjne, ale również bardzo widowiskowe. **Strefa Relaksu** 

Dla tych, którzy potrzebowali chwili wytchnienia, przygotowano specjalne strefy relaksu, gdzie można było odpocząć w przyjemnej atmosferze, z dala od zgiełku codziennego życia. Te strefy były idealnym miejscem na regenerację sił po aktywnym dniu pełnym wrażeń.

"Błękitny ekoFest" miał znaczący wpływ na lokalną społeczność, promując świadomość ekologiczną i inspirując mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Wydarzenie nie tylko edukowało, ale również integrowało społeczność, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspólnego spędzenia czasu.

Dzięki licznym warsztatom, wykładom i prezentacjom uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz zdrowego stylu życia. Informacje przekazywane przez ekspertów i specjalistów były przystępne i angażujące, co przyczyniło się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z ochroną powietrza i wody.

Piknik stał się okazją do spotkania i integracji mieszkańców województwa śląskiego. Rodziny, dzieci, młodzież i seniorzy wspólnie uczestniczyli w różnych aktywnościach, co wzmacniało więzi społeczne i poczucie wspólnoty. Wspólna deklaracja posadzenie drzew była symbolicznym aktem, który pokazał, jak ważna jest współpraca w trosce o naszą planetę.

"Błękitny ekoFest" nie tylko dostarczył uczestnikom mnóstwo radości i wiedzy, ale również zainspirował do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. To wyjątkowe wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, stanowi doskonały przykład, jak wspólnymi siłami możemy dbać o naszą planetę.

Realizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez zaangażowania wszystkich organizatorów, partnerów, wykładowców, ekspertów, firm wspierających oraz bez ogromnej życzliwości wszystkich uczestników.

Do zobaczenia pod błękitnym niebem województwa śląskiego!

loga Śląskie. Przywracamy błękit, Life, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwa Śląskiego
Projekt zintegrowany LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Inwestycji i Projektów Regionalnych
Regionalne Centrum Ekoinformacji

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba: Dąbrowskiego 23
phone: +48 (32) 77 40 554
e-mail: przywracamyblekit@slaskie.pl 
godziny pracy: 7:30 - 15:30

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl
Powrót na początek strony